Uitvaart regelen Crematie

Begraving van de urn op de begraafplaats
Er bestaan verschillende mogelijkheden tot het begraven van de asurn op de begraafplaats. Een eerste mogelijkheid is het begraven van de asurn in een traditioneel graf. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u hiernaast bij begraven.
Bij een bijzetting van een asurn in een bestaand graf, is het belangrijk om te weten dat er ook nog plaats moet vrij zijn voor een extra persoon. Het is niet omdat een asurn minder plaats neemt dan een lijkkist, dat deze regel vervalt.
Een urne kan ook begraven worden in een urnenveld. Dit zijn de kleine graven die louter bestemd zijn voor het begraven van urnen. Deze graven hebben verschillende afmetingen, gaande van 40 x 40 cm tot 1 op 1 meter.

As verstrooien op strooiweide
De keuze bestaat om de as uit te strooien op de begraafplaats. Iedere begraafplaats bezit een strooiweide die speciaal is aangelegd voor het verstrooien van de as.
Nadien bestaat meestal de mogelijkheid om op een monument – dat zich in de nabije omgeving van de strooiweide bevindt – een koperen plaatje op te hangen met de naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene wiens as werd verstrooid. Op deze manier blijft er toch enigszins een blijvende herinnering op de plaats van verstrooien.

As verstrooien op zee
Wanneer u verkiest om de as van uw geliefde uit te strooien op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, bestaan er twee mogelijkheden.
Een eerste mogelijkheid is de individuele verstrooiing. Hier vaart het schip uit samen met de familie, zowel in groot of klein gezelschap. Tijdens de dienst wordt enkel de as van uw familielid verstrooid.
Een tweede mogelijkheid is de collectieve verstrooiing. Dit houdt in dat bij de uitvaart meerdere asurnen te water worden gelaten. Slechts een beperkt aantal familieleden kunnen deze uitstrooiing bijwonen.
De term uitstrooien is in bovenstaande gevallen eerder een verkeerde term. De as wordt niet letterlijk verstrooid op zee. Men laat de as echter in een in water oplosbare urn te water. Na enige tijd gaat de urn oplossen, waardoor de as wordt verspreid in het water.

Urne bijzetten in een columbarium
Een columbarium is een bovengrondse muur of pilaar die verschillende nissen bevat. Iedere nis kan afzonderlijk plaats bieden aan één of meerdere urnen.
Het principe van concessie geldt ook hier. Zo kan je een concessie aangaan voor een nis waar er één of meerdere urnen kunnen worden ingezet.

Begraven/bewaren/uitstrooien op andere plaatsen
Men kan er ook voor opteren om de as te gaan begraven, bewaren of uit te strooien op een andere plaats dan de begraafplaats of zee.
Hiervoor is het echter wel van belang dat de overledene tijdens zijn leven dit schriftelijk heeft bepaald via een laatste wilsbeschikking.
Indien dit niet is gebeurd, kan men dit op gezamenlijk schriftelijk verzoek. Dit houdt in dat door zowel de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de overledene een feitelijk gezin vormde, alsook van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad een ondertekende verklaring wordt gevraagd. Daarin staan de vermelding van de namen, voornamen en adres van de nabestaande die de zorg voor de as zal dragen en de exacte plaats waar de as van de overledene zal worden uitgestrooid, begraven of bewaard.
De as mag nooit uitgestrooid worden op een openbaar domein (tenzij op de strooiweide van een begraafplaats). Indien de as wordt uitgestrooid op een perceel dat geen eigendom is van overledene, is een schriftelijk akkoord van de eigenaar van het perceel noodzakelijk.

Ontvangen van een symbolische hoeveelheid as
Elke echtgeno(t)(e), of de persoon met wie de overledene een feitelijk gezin vormde alsook de bloedverwanten in de eerste en tweede graad, hebben het recht om een kleine symbolische hoeveelheid as, persoonlijk te bewaren.
Hiervoor wordt een document opgesteld dat geldt als officiële aanvraag naar het crematorium tot het bekomen van de symbolische hoeveelheid as.
Deze as kan worden bewaard in mini-urnen of asjuwelen. Planckaert Uitvaartzorg biedt een uitgebreid gamma via de eigen webwinkel www.uitvaartartikelen.be

Troostartikelen

Urnen

Ben je je aan het oriënteren op het kiezen of laten ontwerpen van een urn. Kijk dan naar ons troostartikelen assortiment. Planckaert begeleidt je graag met het maken van een keuze.

Urnen

Asjuwelen

Een rouw- of asjuweel helpt om het verlies van je dierbaren te verzachten. Een tastbare herinnering kan soms een leegte vullen want elk klein beetje troost draagt bij tot het verwerkingsproces.

Asjuwelen

Askaders

Een mooi eerbetoon aan de overledene en een mooie herinnering voor jou. Een askader biedt je de mogelijkheid om haar of crematie-as als herinnering te bewaren.

Askaders