Uitvaart regelen Begrafenis
Begrafenis

Bij een begrafenis wordt de kist met overledene in volle grond begraven, of in een grafkelder bijgezet. Dit was gedurende eeuwen de enige vorm in onze funeraire cultuur om de overleden ten ruste te leggen.
Sinds de jaren ’70, kenden het aantal crematies echter een stijgende lijn, en stilaan werd aan deze vorm ook meer aandacht geschonken. Daardoor kenden het aantal crematies de laatste decennia een sterke stijging. In Vlaanderen wordt algemeen minder geopteerd voor begraven dan voor crematie. (30% vs 70%).

Sereni Planckaert regelt niet enkel de begrafenis, maar biedt ook talrijke andere diensten aan. Zoals drukwerk op maat, troostartikelen, administratieve bijstand, emotionele bijstand, afscheidsdiensten helemaal naar jullie wensen, … .

Bij Uitvaartplanner Planckaert vinden we het belangrijk om een persoonlijk en warm afscheid te organiseren, met oog voor detail. Schoonheid heelt en geeft veerkracht. Daarom helpen we je bij het samenstellen van een uitvaart op maat.

Contacteer ons

Wat kost een uitvaart?

Begraven in niet-geconcedeerde grond
Iedere gemeente is verplicht zijn inwoners, of personen die overlijden binnen de gemeentegrenzen, gratis te begraven. De periode dat het graf dan blijft bestaan wordt bij wet bepaald op minimum 10 jaar (periode van grafrust). Naargelang de gemeente kan deze termijn ook langer zijn.
In een niet geconcedeerde grond kan maximaal 1 persoon begraven worden. Als u als familielid moet instaan voor de keuze van begraving in een niet geconcedeerde grond of een wel geconcedeerde grond, raden wij u aan hierover een welberedeneerde keuze te maken. Indien u opteert voor niet geconcedeerde grond, en u wilt na verloop van tijd (minimum 10 jaar) het graf toch gaan behouden, kan dit nadien prijzig uitkomen. Dit omdat er dan geen enkele andere mogelijkheid bestaat dan het ontgraven van de stoffelijke overschotten en deze te herbegraven in geconcedeerde grond.

Begraven in geconcedeerde grond
Een concessie is een toelating om tegen betaling een bepaald stuk grond van een begraafplaats voor een bepaalde termijn te gebruiken. Met andere woorden wordt de grond waarin het stoffelijk overschot wordt begraven, voor een vooraf bepaalde termijn gehuurd.Deze concessie kan aangevraagd worden door de langstlevende echtgenoot, een familielid of een derde. De termijn en de prijzen van grafconcessies worden vastgelegd door de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt. Dit verklaart dat de prijs en duur van grafconcessies verschillen van gemeente tot gemeente.
Een concessie kan na verloop van termijn of naar aanleiding van een overlijden ook steeds verlengd worden. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessietermijn wordt de concessiehouder op de hoogte gebracht. Deze mededeling gebeurt via briefwisseling, schriftelijk aan de ingang van de begraafplaats of via aanplakking op het graf.
Een eeuwigdurende concessie kan niet meer aangevraagd worden. Bestaande eeuwigdurende concessies kunnen wel nog kosteloos verlengd worden met schijven van 50 jaar.

Bijzetten in een grafkelder
Een begrafenis kan in volle grond (de kist wordt effectief in de aarde geplaatst) of in een grafkelder. Bij een begrafenis in een grafkelder wordt de kist in een betonnen kelder geplaatst dat zich steeds bevindt in geconcedeerde grond. Naargelang de begraafplaats zijn ook andere voorwaarden inzake prijs en termijn van toepassing.

Contacteer ons

Uitvaart regelen

Troostartikelen

Gedenkstenen

Het is een feit dat iedereen met eigen en unieke emoties kampt bij een verlies. Wij helpen jullie graag bij het kiezen van een gedenksteen. Dit kan ook een gepersonaliseerde gedenksteen, zodat jullie gevoelens terug te vinden zijn in dat monument.

Gedenkstenen

Bloemen

Wil je een rouwstuk of rouwboeket bestellen voor een begrafenis? We begeleiden je graag bij de samenstelling van het rouwboeket naar wens samen om jouw dierbare een laatste dienst te bewijzen of om een naaste te troosten.

Bloemen

Herinneringskristal

Je eigen verhaal, herinnering of foto van de overledene, symbolisch weergeven in glas. Als geschenk voor iemand die je dierbaar is of gewoon een geschenk voor jezelf. Een aandenken gesmolten in glaskunst.

Herinneringskristal